คู่มือและดาวน์โหลด

คู่มือและดาวน์โหลด

โปรดป้อนหมายเลขรุ่นของเครื่องซักและเครื่องอบผ้าในกล่องค้นหาด้านล่าง การค้นหานี้จะมอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ไฟล์ PDF สำหรับเอกสารดังต่อไปนี้: คำแนะนำในการติดตั้งและใช้งาน คู่มือการใช้งานและดูแลรักษา และ/หรือหนังสือค้ำประกันคุณภาพและการซ่อม

ใช้แบบฟอร์มด้านล่างเพื่อค้นหาคู่มือและไฟล์ หรือเลือกรุ่นของคุณจากรายการตามลำดับ

ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ์ Speed Queen ทั้งหมด